Hướng Hóa tích cực lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

Vân Trang |

Thời gian qua, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT). Từ đó, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, sự cần thiết, tầm quan trọng của việc xây dựng XHHT trên địa bàn huyện.

Huyện miền núi Hướng Hoá có 14 xã thuộc khu vực III, có 11 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Dân số hiện nay của toàn huyện khoảng 95.000 người, chủ yếu là người đồng bào Vân Kiều, Pa Kô có đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn. Địa bàn huyện khá rộng, giao thông nhiều nơi chưa thuận lợi, ban ngày nhiều người dân phải lên nương rẫy, vào rừng mưu sinh nên việc triển khai các hoạt động tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT gặp không ít khó khăn.

Để khắc phục khó khăn đó, Hội Khuyến học huyện đã xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền đa dạng, phù hợp; sáng tạo, lồng ghép tuyên truyền công tác khuyến học, khuyến tài đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông qua các lễ hội, ngày hội lớn, những sự kiện cộng đồng mang tính truyền thống thu hút đông đảo mọi người tham gia. Tiêu biểu như dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư, lễ khánh thành nhà thờ họ...

Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa phối hợp trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại xã Xy nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc -Ảnh: N.B
Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa phối hợp trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại xã Xy nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc -Ảnh: N.B
Đồng thời, tích cực phối hợp với các đơn vị, tổ chức, phòng, ban trên địa bàn làm tốt việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT lan tỏa đến Nhân dân và hiện thực hóa trong đời sống.

Việc chú trọng các hoạt động tuyên truyền đã góp phần đưa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ngày càng đạt hiệu quả cao, đi vào chiều sâu, nền nếp. Đến nay, có 17/21 xã, thị trấn của huyện đã tổ chức phát động “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và triển khai xây dựng các mô hình học tập theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch UBND tỉnh, UBND huyện.

Tiếp tục phát động thêm 2.236 hộ gia đình đăng ký mô hình “Gia đình học tập” đưa tổng số hộ gia đình của toàn huyện đã đăng ký “Gia đình học tập” lên 10.464 hộ. Nhiều gia đình dù hoàn cảnh khó khăn, có cả người lớn tuổi nhưng đã nỗ lực học tập qua nhiều kênh đào tạo khác nhau để ứng dụng trong cuộc sống, phát triển kinh tế; chăm lo cho các con ăn học thành tài, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Trong năm 2023, toàn huyện đã phát động thêm 22 dòng họ đăng ký mô hình “Dòng họ học tập”, đưa tổng số dòng họ đăng ký xây dựng mô hình này lên 50/55 dòng họ. Nổi bật có 2 dòng họ tổ chức phát động rất sôi nổi đó là dòng họ Nguyễn Ngọc, ở thôn Tân Hào, xã Tân Liên và dòng họ Trương ở Khối 2, thị trấn Khe Sanh.

Để xây dựng mô hình “Dòng họ học tập” có hiệu quả, 50 dòng họ trên địa bàn huyện đã chú trọng thành lập ban khuyến học dòng họ. Hằng năm, ngoài việc khen thưởng cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong dòng họ có thành tích học tập tốt, các ban khuyến học dòng họ đã từng bước quan tâm, chăm lo đến các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học để giúp đỡ các cháu được tiếp tục đến trường.

Đồng thời, vận động các cháu học giỏi kèm cặp các cháu học kém, tổ chức các nhóm tự quản trong giờ tự học. Bên cạnh đó, các ban khuyến học dòng họ luôn nêu cao việc giáo dục truyền thống cho các thế hệ con cháu thông qua gia phả dòng họ, nêu gương người tốt, việc tốt. Từ đó, hướng các thế hệ con cháu trong dòng họ nỗ lực hơn trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Đồng thời, phát động thêm 15 cộng đồng đăng ký xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập”, nâng tổng số cộng đồng học tập trên địa bàn toàn huyện lên 67/149 cộng đồng. Tiêu biểu có một số cộng đồng vùng thôn, bản tích cực đi đầu tổ chức phát động rất quy mô, có phần lễ và phần hội, được người dân đồng tình cao, hưởng ứng tích cực như: cộng đồng dân cư thôn A Xói Hang ở xã Lìa và thôn Măng Sông ở xã Ba Tầng...

Toàn huyện có 34/66 đơn vị hưởng ứng đăng ký xây dựng mô hình “Đơn vị học tập”. Hơn 9.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các xã, thị trấn tham gia đăng ký mô hình “Công dân học tập”, trong đó có 237 người đạt danh hiệu “Công dân học tập”. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng và chính quyền nhiều xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn.

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn huyện Hướng Hóa thường xuyên nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị, phòng, ban. Điển hình như: Hội Khuyến học phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động chương trình nuôi “Heo đất khuyến học”, dành kinh phí hỗ trợ cho con em phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh éo le. Nhiều nơi, hội phụ nữ còn tổ chức gom ve chai gây dựng quỹ khuyến học ở các chi hội trực thuộc nhằm giúp đỡ con em có hoàn cảnh khó khăn trong địa phương vươn lên trong học tập.

Trong năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện và các nhà hảo tâm, đơn vị trong và ngoài nước, Quỹ Khuyến học huyện Hướng Hóa đã huy động, tiếp nhận được tổng số hơn 11,8 tỉ đồng để chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài như: trao học bổng cho HSSV nghèo hiếu học; tặng xe đạp, đồ dùng học tập cho HS; tặng bàn, ghế, bếp ga, tivi cho các trường học...

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Dương Thị Hải Yến cho biết: “Thời gian qua, Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa đã có nhiều sáng tạo, kết hợp, lồng ghép tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT và đem lại hiệu quả cao. Hoạt động tuyên truyền đã lan tỏa được mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc xây dựng XHHT đến Nhân dân trên địa bàn huyện Hướng Hóa và từng bước hiện thực hóa các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống. Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh nghiên cứu những cách làm hay trong tuyên truyền khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT của huyện Hướng Hóa để nhân rộng ra các địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Nỗ lực đào tạo nghề cho lao động người dân tộc thiểu số ở Hướng Hóa

Tú Linh |

Đào tạo nghề theo các chương trình mục tiêu quốc gia cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn và giải quyết việc làm góp phần cải thiện đời sống người dân. Thời gian qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) luôn có nhiều giải pháp phù hợp để tổ chức đào tạo nghề cho lao động người DTTS trên địa bàn.

Hướng Hóa: Gần 200 đoàn viên, thanh niên người dân tộc thiểu số tham gia diễn đàn định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm

Mai Lâm |

Sáng nay 7/12, tại xã Lìa, Huyện đoàn Hướng Hóa phối hợp Văn phòng Plan International tại Quảng Trị, Viện Nghiên cứu và hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp (REACH) tổ chức Diễn đàn hướng nghiệp và đào tạo nghề cho đoàn viên, thanh niên người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Một doanh nhân tâm huyết với hoạt động khuyến học

Vân Trang |

Xác định tầm quan trọng của việc học và trách nhiệm của doanh nhân với xã hội, những năm qua, ông Lê Đình Sung, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị, Giám đốc Công ty TNHH Minh Hưng đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Đồng hành với công tác khuyến học, khuyến tài Quảng Trị

Vân Trang |

Gắn bó với mảnh đất Quảng Trị từ cuối năm 2017 đến nay, tổ chức Vòng Tay Thái Bình (Pacific Links Foundation) đã luôn đồng hành với Hội Khuyến học tỉnh để cùng chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh. Sự đồng hành tích cực đó đã góp phần nâng cao chất lượng dạy, học, tiếp thêm niềm tin và chắp cánh ước mơ cho hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn Quảng Trị...