Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Lê An |

Được ví như cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân, những năm qua, người có uy tín (NCUT) trên địa bàn huyện Đakrông (Quảng Trị) đã phát huy tốt vai trò, vị thế của mình trong việc vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; bài trừ hủ tục; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; hòa giải, giải quyết tốt mọi vướng mắc, phát sinh trong cộng đồng; tạo sự đồng thuận, xây dựng bản làng đoàn kết, bình yên, phát triển.


Trong giai đoạn 2018 - 2022, toàn huyện Đakrông đã bình chọn 387 lượt NCUT, bao gồm: trưởng thôn, bản; già làng, trưởng dòng họ; cán bộ nghỉ hưu; chức sắc tôn giáo; doanh nhân, người sản xuất tiêu biểu...

Bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, những NCUT đã gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 
Người có uy tín ở Đakrông giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc - Ảnh: L.A 

NCUT là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với Nhân dân, địa chỉ tin cậy của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể; giữ vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc như: khôi phục một số lễ hội dân gian truyền thống, sưu tầm, truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, các ngành nghề truyền thống của dân tộc mình.

NCUT tích cực vận động, giáo dục con cháu, cộng đồng xây dựng nếp sống mới, gia đình văn hóa, bản làng văn hóa; giữ gìn, phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp và xoá bỏ những hủ tục, đặc biệt trong thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội truyền thống của các dân tộc.

Trong lĩnh vực kinh tế, NCUT là tấm gương sáng trong sản xuất, xoá đói giảm nghèo; đồng thời còn làm tốt vai trò động viên con cháu, vận động bản làng tích cực phát triển kinh tế; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến độ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả cao.

Nhiều NCUT đã chịu khó, siêng năng học hỏi, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển trang trại chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả, từ đó làm gương cho nhiều người làm theo. Bên cạnh đó, NCUT còn tham gia và vận động Nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Nhờ vậy, các thôn, bản đã huy động có hiệu quả nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng nhà văn hóa, tu bổ, sửa chữa các tuyến đường liên thôn, liên xã, đảm bảo giao thông thuận lợi.

Đặc biệt, phong trào xây dựng nông thôn mới được đông đảo Nhân dân đồng tình ủng hộ, tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi. Thông qua việc xây dựng quy ước, hương ước trong thôn, bản, NCUT đã động viên gia đình con cháu, dòng họ và người dân phát huy dân chủ, thực hiện quy chế tự quản, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư.

Trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, NCUT đã tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào nâng cao cảnh giác, không nghe lời kẻ xấu xúi giục. Tham gia và vận động Nhân dân thực hiện các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư”, xóa bỏ các hủ tục, không xâm canh, xâm cư.

NCUT còn cung cấp cho các ngành chức năng nhiều nguồn tin trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, các hoạt động lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo để lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự ở vùng DTTS được giữ vững, nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự được giải quyết ổn thỏa.

NCUT còn đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thông qua phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tham gia ý kiến đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển KT-XH, QP-AN.

Nhiều NCUT đã cao tuổi nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác ở cơ sở, đảm nhiệm các chức vụ như bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể; tham gia tổ hoà giải, tổ an ninh, là hội viên mẫu mực của các tổ chức đoàn thể…

NCUT còn tích cực vận động con cháu tham gia vào các tổ chức đoàn thể, phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Những cố gắng của NCUT đã góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở ngày một vững mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông Lê Đại Lợi, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của NCUT trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Nguyên nhân là do nhận thức, cách làm của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thống nhất, chưa phát huy hết vai trò, vị trí của NCUT. Một bộ phận NCUT trong đồng bào DTTS còn hạn chế một số mặt nhất định như: tuổi cao, sức khỏe kém, trình độ nhận thức còn hạn chế, hoàn cảnh gia đình vẫn còn khó khăn, nên đã ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình thực hiện vai trò của NCUT tại địa phương.

Do vậy, trong thời gian tới, huyện Đakrông sẽ tiếp tục phát huy vai trò NCUT một cách thường xuyên nhằm tranh thủ tối đa khả năng, năng lực của họ. Thay đổi nội dung, phương pháp vận động đối với từng cá nhân đảm bảo phát huy năng lực sở trường của NCUT trong công tác vận động quần chúng.

Đồng thời, phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong việc tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác vận động quần chúng. Nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, ảnh hưởng của NCUT trong cộng đồng vì họ chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng trong cuộc sống và tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó, có sự hỗ trợ, tạo điều kiện cho NCUT hoạt động hiệu quả.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Hoàn |

Xác định công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một nhiệm vụ quan trọng, trong những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều hoạt động thông tin đối ngoại ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số

Lệ Như |

Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS), trong đó có chính sách hỗ trợ nhà ở cho người dân. Với hàng ngàn ngôi nhà được xây dựng từ sự hỗ trợ của các cấp, ngành đã giúp cho đồng bào vùng cao có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất để cải và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Mai Lâm |

Thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trong giai đoạn 1 (2021 - 2025) kế hoạch ngân sách trung ương bố trí cho tỉnh Quảng Trị gần 1.479 tỉ đồng để thực hiện 6 dự án: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư những nơi cần thiết; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS và miền núi, các đơn vị sự nghiệp công lĩnh vực dân tộc; Phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; Truyền thông, tuyên truyền vận động trong vùng đồng bào DTTS, miền núi. Kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình.

Đưa văn hoá của đồng bào Vân Kiều- Pa Kô vào trường học

Bảo Phú |

Nhằm góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị tinh thần, tinh hoa văn hóa của người đồng bào dân tộc Vân Kiều - Pa Kô, vừa qua Trường THCS Thuận, xã Thuận (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã tổ chức buổi ngoại khóa tìm hiểu về những làn điệu dân ca, múa cồng chiêng cho các em học sinh.