Phụ nữ Gio Linh góp sức xây dựng và đổi mới quê hương

Hoài Diễm Chi |

5 năm qua, Hội LHPN huyện Gio Linh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; tổ chức tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tăng cường hoạt động hướng về cơ sở, lấy quyền, lợi ích thiết thân của phụ nữ làm đích hướng đến cho mọi hoạt động. Các tầng lớp phụ nữ đã phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, ý chí tự lực tự cường để có nhiều đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng huyện Gio Linh phát triển.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện Gio Linh luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành; đổi mới hình thức phân công, bố trí công việc đối với đội ngũ cán bộ hội chuyên trách huyện “Một người biết nhiều việc, một việc có nhiều người cùng tham gia”, hướng đến sự chuyên nghiệp đối với đội ngũ cán bộ hội chuyên trách các cấp; chất lượng đội ngũ cán bộ hội ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp hội đa dạng hóa các hình thức, đẩy mạnh hoạt động về cơ sở theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, lấy lợi ích thiết thân của phụ nữ làm trọng tâm trong mọi hoạt động, đồng thời phát huy vai trò chủ thể, tiềm năng, sức sáng tạo, nội lực của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Phong trào phụ nữ Gio Linh nhiệm kỳ 2016-2021 đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; các đợt thi đua đặc biệt, chủ đề năm và chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội phát động ngày càng có sức lan tỏa, trở thành động lực thúc đẩy các tầng lớp phụ nữ tham gia đông đảo các phong trào, các hoạt động hội. Công tác thi đua khen thưởng từng bước được đổi mới về nội dung và hình thức phù hợp, đã phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội các cấp và tạo động lực, nguồn cảm hứng, động viên khuyến khích các tầng lớp phụ nữ nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cần cù, khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Hội LHPN huyện Gio Linh tặng quà cho phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: M.Đ
Hội LHPN huyện Gio Linh tặng quà cho phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: M.Đ
 Cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình, là điểm tựa tinh thần vững chắc, gắn kết các thành viên trong gia đình, cùng chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn và phát huy tốt truyền thống văn hóa của dân tộc, tham gia tích cực trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Đối với nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động đã phát huy hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phát huy tài năng, lao động sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phối hợp làm tốt công tác vận động công dân nhập ngũ, phòng, chống tội phạm, nhất là việc phối hợp giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; tích cực thực hiện tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các chương trình, hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện tập trung chỉ đạo, vận động chị em phát huy nội lực, huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực gắn với việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới với phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Giúp đỡ, đỡ đầu phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Xây dựng các mô hình tiết kiệm và vốn vay”, “ Phong trào phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp”... Điểm nổi bật là các cấp hội đã chủ động nắm bắt ý tưởng, nhu cầu của chị em để có sự hỗ trợ khởi sự, khởi nghiệp; chú trọng nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp; đẩy mạnh xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã; tổ chức các hoạt động thương mại, kết nối giới thiệu tiêu thụ các sản phẩm nông sản đặc trưng của các địa phương. Trong 5 năm qua, đã có 9.716 lượt phụ nữ nghèo được giúp cây, con, giống, vật tư, phân bón, ngày công, cho mượn tiền, vàng không lấy lãi, với tổng trị giá 12,5 tỉ đồng; 8.798 lượt phụ nữ nghèo chủ hộ được nhận đỡ đầu có địa chỉ; phối hợp với các trung tâm đào tạo, dạy nghề tổ chức 55 lớp cho hơn 2.526 phụ nữ; xây dựng 41 tổ hợp tác, 3 tổ liên kết về phát triển kinh tế, 1 HTX nông sản. Qua đó, đã tạo động lực, truyền cảm hứng giúp chị em phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới tư duy và hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình, khởi sự, khởi nghiệp và đã mang lại nhiều kết quả. Ngày càng xuất hiện nhiều điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi. Nổi bật là đã xây dựng 269 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, có thu nhập từ 100-500 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho hơn 3.960 lao động tại địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Gio Linh Trần Thị Cúc cho biết, 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, tính tự chủ, sức sáng tạo, huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ; tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện ngày càng nhận thức đầy đủ và tích cực, chủ động thực hiện quyền công dân, nghĩa vụ với quê hương, đất nước. Trên mọi cương vị, lĩnh vực công tác, đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý, nữ công chức viên chức trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành đoàn thể các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc, là động lực, cảm hứng cho các cấp hội và cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2021- 2026, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp tích cực, hiệu quả của cán bộ, hội viên phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương Gio Linh văn minh, giàu đẹp.

 (Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đổi thay nơi miền Tây Gio Linh, Vĩnh Linh

Nhơn Bốn |

Giờ đây, đi từ thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ), dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh hướng ra phía Bắc qua địa bàn xã Hải Thái, xã Linh Trường (huyện Gio Linh) đến thị trấn Bến Quan và các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), chúng tôi đã thấy bóng dáng của những bản làng, đô thị trù phú, yên bình…

Nghề hấp cá phơi khô ở Gio linh tất bật vào vụ chính

Thiên Sơn |

Cứ bắt đầu từ tháng Hai (Âm lịch) hàng năm, làng nghề truyền thống hấp cá phơi khô ở vùng ven biển huyện Gio Linh (Quảng Trị) lại tất bật vào vụ chính.


Công ty cổ phần May và Thương mại Gio Linh: Tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Hoàng Nam Bằng |

Công ty cổ phần May và Thương mại Gio Linh (Quảng Trị) được thành lập và đi vào hoạt động đến nay đã 5 năm. Từ một tổ hợp may buổi đầu với vài chục công nhân, nằm trong khu vực Trường Dạy nghề nông dân tỉnh, đến năm 2017 khi xây dựng xong nhà máy ở Khu công nghiệp Quán Ngang, số lượng công nhân tăng lên 400 người. Từ năm 2019 đến nay ổn định ở mức 500 cán bộ, công nhân. Trong đó có khoảng 50 người có trình độ đại học, một số người có chuyên môn nghiệp vụ khá cao, thành thạo về ngoại ngữ, có khả năng giao tiếp với khách nước ngoài.

Gio Linh khởi sắc từ kinh tế biển

Nguyên Bảo |

Với đường bờ biển dài, bãi tắm đẹp, tập trung nhiều tàu thuyền khai thác hải sản, kinh tế biển hiện đang là thế mạnh của huyện Gio Linh (Quảng Trị). Huyện Gio Linh đã có nhiều khởi động trên các lĩnh vực du lịch, đánh bắt thủy hải sản và kêu gọi đầu tư đang tạo đà cho một năm với những khởi sắc mới từ kinh tế biển. Địa phương đã và đang có chiến lược quan trọng nhằm từng bước khai thác phát huy tốt tiềm năng và lợi thế từ biển phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.