Tập trung hỗ trợ, chăm lo cho người lao động

P.V |

Theo số liệu thống kê, đến nay tổng số công nhân, viên chức, lao động (CNVC,LĐ) toàn tỉnh Quảng Trị có trên 56.600 người; tổng số đoàn viên công đoàn trên 40.400 người. 

Hiện đã có trên 2.800 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Những năm trở lại đây, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng cộng đồng doanh nghiệp Quảng Trị đã nỗ lực năng động, sáng tạo, chủ động tìm kiếm mọi nguồn lực để duy trì ổn định sản xuất- kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm, thu nhập cho hàng chục vạn lao động. Để hỗ trợ, động viên CNVC, LĐ, những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã triển khai những chương trình, phần việc thiết thực, hiệu quả.

Ngày 24/2/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chủ trương lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng Công nhân”. Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)”.

Chấp hành chủ trương của Đảng, Chính phủ, ngày 24/3/2021, LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số: 64/KH-LĐLĐ tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021. Mục đích là phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của CNVC,LĐ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và xã hội cùng chăm lo xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Tạo cao điểm tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động (NSDLĐ), người lao động (NLĐ) và các cấp, các ngành về thực hiện công tác ATVSLĐ; đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) trong các doanh nghiệp, cơ sở lao động. Thúc đẩy công tác phối hợp giữa công đoàn các cấp với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp và NSDLĐ trong việc triển khai các chương trình, hành động cụ thể để phòng ngừa TNLĐ, BNN; cải thiện điều kiện lao động, phát động thi đua, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Bón phân cho cây cao su trên vùng Tây Gio Linh - Ảnh: PV​
Bón phân cho cây cao su trên vùng Tây Gio Linh - Ảnh: PV​

Theo đó, chủ đề Tháng Công nhân là: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”; chủ đề Tháng Hành động về ATVSLĐ là: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”. Các hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân và Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2021 được triển khai kể từ ngày 24/3/2021, tập trung tổ chức thực hiện trong tháng 5/2021 với các nội dung: Tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2021 gắn với kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Trên cơ sở kế hoạch của LĐLĐ tỉnh, căn cứ vào tình hình COVID-19, điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị để chủ động báo cáo cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền, các cơ quan liên quan tổ chức lễ phát động tại cấp mình cho phù hợp. Gắn công tác tuyên truyền về truyền thống, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5 với việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhất là chủ trương về xây dựng giai cấp công nhân trong nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; kết hợp tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động lần đầu tiên được tổ chức mít tinh trọng thể ở nước ta sau khi giành độc lập (1/5/1946); tầm quan trọng của Sắc lệnh số 56 ngày 29/4/1946 quy định NLĐ được nghỉ làm việc và có hưởng lương trong Ngày Quốc tế Lao động. Tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử Công đoàn Quảng Trị, mạng xã hội; các mô hình trực quan như: Treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô… Chú trọng tuyên truyền các hoạt động ở CĐCS, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, NLĐ hưởng ứng; nhân rộng những cách làm hay, mô hình hoạt động công đoàn tiêu biểu về chăm lo lợi ích đoàn viên, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ và phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện hiệu quả thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Tổ chức các chương trình gặp gỡ, đối thoại “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ” giữa đoàn viên, NLĐ với cấp ủy đảng, chính quyền, NSDLĐ và tổ chức công đoàn. Tổ các hoạt động chuyên đề về ATVSLĐ. Tiếp tục đẩy mạnh, tổ chức có hiệu quả phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ. Tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các cơ sở sản xuất. Tổ chức tập huấn kiến thức về ATVSLĐ và kỹ năng, phương pháp hoạt động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên, NLĐ có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm ATVSLĐ. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh- sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” và trong 5 năm thực hiện Luật ATVSLĐ.

Các cấp công đoàn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ cao về mất ATVSLĐ như xây dựng, khai khoáng, hóa chất, điện, hàn cắt; việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đo kiểm môi trường lao động, công tác huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ… Chú trọng các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, tập huấn, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho NLĐ; kỹ năng phòng ngừa TNLĐ, BNN. Tổ chức hội thi về ATVSLĐ bằng các hình thức: thi viết, thi trực tuyến… Tiến hành khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động”. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp gắn với tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVC,LĐ. Các cấp công đoàn chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, NSDLĐ có những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, CNVC, LĐ như: Thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị TNLĐ, BNN… Các cấp công đoàn tìm kiếm đối tác, ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với nhiều ưu đãi thiết thực cho đoàn viên, NLĐ. CĐCS tùy theo điều kiện cụ thể, triển khai các hoạt động văn hóa tinh thần cho đoàn viên, NLĐ như giao lưu văn nghệ, thể thao; tổ chức “Ngày hội công nhân”, “Ngày hội thể thao văn hóa”, tư vấn pháp luật; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ công nhân học tập, nâng cao trình độ; có các hình thức hỗ trợ công nhân vay vốn phát triển kinh tế...

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Nhiều người lao động khó khăn được chăm lo Tết

Ly Na |

COVID-19 và thiên tai đã tác động xấu đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, việc làm, đời sống của không ít đoàn viên, người lao động (NLĐ). Trước tình hình đó, các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị đã chủ động tham gia, phối hợp duy trì việc làm, đảm bảo tiền lương, chế độ cho NLĐ, đồng thời huy động nhiều nguồn lực tổ chức hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để đoàn viên, NLĐ đón tết Nguyên đán Tân Sửu đầm ấm.

Hướng Hóa: Vận động hơn 4 tỉ đồng chăm lo Tết cho người nghèo

NV |

Để chăm lo cho người nghèo đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã tham gia ủng hộ Chương trình nối vòng tay nhân ái “Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” với số tiền hơn 4 tỉ đồng. Số tiền này đã hỗ trợ cho hơn 5.500 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai gây ra. Cùng với đó, nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã đến trực tiếp hỗ trợ cho người nghèo như lợn giống, ngan giống, kinh phí và nhiều nhu yếu phẩm có giá trị khác. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã trích ra hơn 100 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ cho hộ nghèo đón Tết.

Làm tốt công tác chăm lo Tết cho các gia đình chính sách

Minh Trí |

Đã thành một nét đẹp văn hóa khi mỗi dịp Tết đến, Xuân về, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Những món quà thắm đượm nghĩa tình là niềm động viên, góp phần giúp các gia đình đón Tết thêm ấm áp, ý nghĩa.

Chăm lo Tết cho người nghèo nơi biên giới, mệnh lệnh từ trái tim

Xuân Thế |

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Tết đến- Xuân về, những người chiến sỹ quân hàm xanh trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Trị nói chung, đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo nói riêng, ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới thì một nhiệm vụ hết sức quan trọng khác với các anh nơi đây là chăm lo tết cho đồng bào các dân tộc giáp biên.