Cam Lộ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Khánh Ngọc |

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang huyện Cam Lộ (Quảng Trị) luôn chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt, công an viên, bảo vệ dân phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kỹ, chiến thuật, sẵn sàng chiến đấu cao; là lực lượng trực tiếp phát hiện, tham mưu xử lý tốt các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhằm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, huyện Cam Lộ chú trọng chăm lo xây dựng tiềm lực mọi mặt của địa phương, trước hết là tiềm lực chính trị, tinh thần. Đẩy mạnh bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, lấy chất lượng chính trị làm cơ sở, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Lực lượng vũ trang huyện Cam Lộ chung tay khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh: K.N
Lực lượng vũ trang huyện Cam Lộ chung tay khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh: K.N

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ đã ban hành Nghị quyết số 03 ngày 17/6/2013 về nâng cao chất lượng chính trị lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt, công an viên, bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hằng năm, lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt, công an viên, bảo vệ dân phố được kiện toàn, bổ sung, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện theo đúng mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, đảm bảo về số lượng và chất lượng; khả năng huy động, cơ động sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Huyện ủy, UBND huyện tổ chức học tập, quán triệt tốt các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Luật Dân quân tự vệ và các văn bản thi hành luật cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt, công an viên, bảo vệ dân phố.

Đồng thời, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Đến nay, lực lượng dân quân được tổ chức biên chế cấp trung đội, tiểu đội, tổ. Cấp xã, thị trấn đã tổ chức biên chế đủ chức danh trung đội trưởng, thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng, tổ trưởng. Dân quân tự vệ quân số chiếm 2% dân số; tỉ lệ đảng viên chiếm 33,6%. Lực lượng công an viên, bảo vệ dân phố được tổ chức cơ bản đáp ứng yêu cầu pháp lệnh và nghị định của trên quy định.

Huyện tổ chức phúc tra, đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi dân quân, công an viên, bảo vệ dân phố; bổ sung, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm lực lượng dân quân nòng cốt, thôn đội trưởng, lực lượng công an viên, bảo vệ dân phố đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. UBND huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện quân sự, chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt, công an viên, bảo vệ dân phố đảm bảo 100% quân số theo đúng kế hoạch; kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75 - 80% đạt khá, giỏi.

Cùng với chú trọng nâng cao chất lượng chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt, công an viên, bảo vệ dân phố, để xử lý tốt các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn chỉ đạo ban chỉ huy quân sự xã, công an xã triển khai lực lượng ở các thôn, bản, khu phố phối hợp tuần tra, kiểm soát, tổ chức ký cam kết về an ninh trật tự cho các khu dân cư trên địa bàn theo Thông tư số 32 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự.

Theo đó, lực lượng công an viên, bảo vệ dân phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng thôn đội trưởng và các ban, ngành liên quan, triển khai các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các thôn, bản, khu phố, không để xảy ra phức tạp, phát sinh điểm nóng. Chủ động triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chỉ đạo tổ an ninh, lực lượng dân quân bằng các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, xử lý thông tin và giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra. Bên cạnh đó, các thôn, bản, khu phố làm tốt công tác phối hợp với các ngành liên quan, tổ chức theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ các Câu lạc bộ “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; ra mắt các dòng họ không có người vi phạm pháp luật..., phát huy tinh thần tự giác của Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng chính trị lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt, công an viên, bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an viên, bảo vệ dân phố vững mạnh về mọi mặt, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Cam Lộ bây giờ sương vẫn ngọt

Nguyễn Thị Bội Nhiên |

Mỗi khi chạm môi mình vào những giọt sương ở đó, con người luôn có cảm giác mình đang uống dòng sữa mẹ mãi mãi ngọt ngào.

Mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm sản của Cam Lộ

Lê Trường |

Những năm gần đây, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã tích cực tìm kiếm thị trường, liên kết với doanh nghiệp nhằm gia tăng giá trị sản phẩm trong sản xuất nông, lâm nghiệp. Việc một số sản phẩm của huyện Cam Lộ được những thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu chấp nhận là tín hiệu tích cực, mở ra hướng phát triển mới cho nền kinh tế của địa phương.

Cam Lộ: 100% trường học xây dựng mô hình “Thư viện xanh”

Lê Trường |

Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, thời gian qua, các trường học trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với phụ huynh trồng cây xanh, tạo bóng mát, khuôn viên trường xanh, sạch, đẹp. Trong đó, 13/13 trường từ tiểu học đến THCS trong toàn huyện đã xây dựng được mô hình “Thư viện xanh”, tạo môi trường giáo dục tích cực, thân thiện cho học sinh.

Cam Lộ: Hợp tác sản xuất và tiêu thụ tràm năm gân theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế

Anh Vũ |

Ngày 11/12, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dược liệu Trường Sơn Lê Thanh Huệ (Cụm Công nghiệp Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) cho biết, sau khi thực hiện thí điểm thành công mô hình trồng cây tràm năm gân, HTX đã ký kết sản xuất và tiêu thụ nguyên liệu cây tràm năm gân đạt tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế với nông dân xã Cam Thủy.