Cải thiện chỉ số Gia nhập thị trường, tạo điều kiện đầu tư thông thoáng cho doanh nghiệp

Lê Thương |

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo niềm tin đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách là một trong những yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.


Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp của UBND tỉnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường. Vì vậy, thời gian qua, môi trường đầu tư kinh doanh ở Quảng Trị chuyển biến mạnh mẽ, được doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đánh giá cao. Điều này được minh chứng qua kết quả cải thiện chỉ số Gia nhập thị trường hằng năm-1 trong 10 chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thực hiện.

Chỉ số Gia nhập thị trường năm 2021 được VCCI, USAID khảo sát và đánh giá dựa trên 19 chỉ tiêu thành phần liên quan đến thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và hoàn thiện các thủ tục để chính thức hoạt động. Đây là chỉ số đánh giá sự khác biệt về chi phí gia nhập thị trường của các doanh nghiệp mới thành lập giữa các tỉnh với nhau, thông qua một số chỉ tiêu cụ thể như: Thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp; thời gian thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện rõ ràng, đầy đủ; tỉ lệ doanh nghiệp phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp từ 2 lần trở lên; thủ tục tại bộ phận một cửa được niêm yết công khai; hướng dẫn về thủ tục tại bộ phận một cửa có rõ ràng, đầy đủ; cán bộ tại bộ phận một cửa có am hiểu chuyên môn, nhiệt tình, thân thiện, ứng dụng tốt công nghệ thông tin …

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh: L.T
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh: L.T

Theo kết quả xếp hạng PCI năm 2021 được công bố vào ngày 27/4/2022, chỉ số Gia nhập thị trường của tỉnh có sự tăng thứ hạng cao nhất, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 2/9 tỉnh khu vực duyên hải miền Trung và tăng 26 bậc so với năm 2020. Cũng theo đánh giá của VCCI, năm 2021, Quảng Trị là một trong số 7 tỉnh có thời gian đăng ký thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp lý tưởng nhất của cả nước, có 78% doanh nghiệp có ý kiến việc hướng dẫn thủ tục là rõ ràng, dễ hiểu (mức thấp nhất cả nước là 37%), tỉ lệ doanh nghiệp phải chờ hơn một tháng để hoàn thành tất cả các thủ tục chính thức hoạt động là 3% (mức cao nhất cả nước là 30%).Đặc biệt không có doanh nghiệp nào phải chờ trên 3 tháng để hoàn tất các thủ tục chính thức hoạt động.

Những đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp thể hiện sự thay đổi tích cực trong môi trường kinh doanh và tăng sức hút đầu tư, là kết quả của sự nỗ lực toàn diện của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương, đặc biệt là cơ quan tham mưu các chỉ tiêu trong chỉ số Gia nhập thị trường. Trong năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để cải cách hành chính như: Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định về TTHC, cập nhật công khai các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và website của đơn vị nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân, doanh nghiệp, chú trọng xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, đưa chữ ký số vào triển khai trên phần mềm quản lý văn bản, tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong xử lý công việc.

Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh, phòng tài chính - kế hoạch cấp huyện nâng cấp, hoàn thiện phần mềm đăng ký, quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công việc, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn trong thời đại công nghệ 4.0; tiếp tục cải thiện phương pháp làm việc, nâng cao trình độ, tinh thần thái độ của cán bộ một cửa, thực hiện chuyên môn hóa việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, giảm thời gian giải quyết hồ sơ dưới mức trung bình của cả nước; tích cực hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thông qua email, điện thoại; hỗ trợ doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử thay vì đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công để cắt giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Những nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan trong việc cải thiện chỉ số Gia nhập thị trường, tạo điều kiện đầu tư thông thoáng cho doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ của kế hoạch năm 2021 của tỉnh, đặc biệt là công tác thu hút đầu tư và thành lập mới doanh nghiệp. Trong năm 2021, có 460 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 6.789 tỉ đồng, có 67 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn 71.828,37 tỉ đồng, cao hơn 10 lần so với năm 2020, thu ngân sách nhà nước đạt 5.359,888 tỉ đồng, bằng 152% cùng kỳ năm 2020.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Quán triệt chủ đề năm 2022 của tỉnh “Trách nhiệm, kỷ cương - Thích ứng an toàn - Thúc đẩy tăng trưởng”, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cùng với các sở, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu tốt cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp để cải thiện chỉ số PCI của tỉnh, trong đó chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13/1/2022 của UBND tỉnh “Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022”; tổ chức thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số Gia nhập thị trường.

Theo đó, duy trì tốt các giải pháp đã thực hiện trong năm 2021 và đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký kinh doanh thông qua việc thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác triển khai thí điểm đăng ký kinh doanh qua mạng tại các cửa hàng Viettel trên địa bàn tỉnh; thực hiện đúng cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rút ngắn thời gian đăng ký mới doanh nghiệp dưới mức trung bình của cả nước. Qua đó, góp phần đưa Quảng Trị trở thành điểm đến hấp dẫn trong thu hút đầu tư, làm đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính và chính quyền các cấp

Minh Phương |

Đánh giá khái quát về công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhận định, thời gian qua nhận thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận đã có chuyển biến rõ nét, nhất là thực hiện trách nhiệm, đạo đức công vụ, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Làm tốt công tác cải cách hành chính ở một xã biên giới

Kô Kăn Sương |

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, UBND xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Qua đó, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” của UBND xã, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH ở xã vùng biên.

Triệu Phong phấn đấu giải quyết thủ tục hành chính nhanh nhất cho cá nhân, tổ chức

Nguyễn Vinh |

Thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính ở huyện Triệu Phong (Quảng Trị) được tích cực triển khai. Theo đó, UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong huyện cũng như đội ngũ công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền cải cách hành chính; tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện cải cách hành chính. Nhờ đó, từ đầu năm 2021 đến nay, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn không tiếp lượt công dân nào đến khiếu nại kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục

Phương Minh |

Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã thảo luận, thống nhất ban hành một số nghị quyết về kinh tế - xã hội, trong đó có Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, là một trong những đột phá để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và sự phát triển của địa phương; phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh năng động về môi trường đầu tư và kinh doanh.