Làm tốt công tác cải cách hành chính ở một xã biên giới

Kô Kăn Sương |

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, UBND xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Qua đó, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” của UBND xã, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH ở xã vùng biên.

Anh Nguyễn Thọ Phát ở thôn Bích La Trung và chị Nguyễn Thị Huyền ở thôn Nam Xuân Đức đến bộ phận “một cửa” của xã Tân Thành làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tại đây, anh chị được cán bộ tư pháp hướng dẫn tận tình các thủ tục cần thiết. Nhờ giải quyết hồ sơ nhanh gọn, chưa đầy 30 phút anh chị đã được trao giấy chứng nhận kết hôn và vui vẻ ra về.

Chị Huyền chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần đến UBND xã làm các thủ tục như xác nhận hồ sơ lý lịch, công chứng các văn bằng, chứng chỉ, hộ khẩu… Tôi thấy phòng làm việc ở bộ phận “một cửa” luôn sạch sẽ, thoáng mát; xã có gắn hòm thư góp ý và có cả “đường dây nóng” tiếp nhận ý kiến kiến nghị của người dân về các quy định hành chính. Cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ ghi tên, chức danh, ăn mặc gọn gàng, lịch sự và luôn chu đáo, tận tình hướng dẫn thủ tục hồ sơ mỗi khi chúng tôi đến giao dịch. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng đối với cán bộ tiếp nhận, trả hồ sơ vì họ luôn thân thiện, vui vẻ, tạo điều kiện tốt nhất và giải quyết công việc nhanh chóng cho người dân. Nhờ vậy, chúng tôi tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại, cảm thấy rất thoải mái mỗi khi đến giao dịch bộ phận “một cửa” của xã”.

Bộ phận “một cửa” của UBND xã Tân Thành giải quyết nhanh TTHC cho người dân - Ảnh: K.S
Bộ phận “một cửa” của UBND xã Tân Thành giải quyết nhanh TTHC cho người dân - Ảnh: K.S

Không chỉ anh Phát và chị Huyền, mà đa số các tổ chức, cá nhân đến xã Tân Thành giải quyết các TTHC đều rất hài lòng với cách tổ chức làm việc chuyên nghiệp và thái độ phục vụ của cán bộ nơi đây.

Để thực hiện tốt công tác CCHC, hằng năm, UBND xã Tân Thành ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản liên quan theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện; tổ chức kiểm tra 1 lần/ năm tại các bộ phận chuyên môn về CCHC. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức như: Lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các buổi họp, giao ban và trên trang thông tin điện tử của xã.

Khuyến khích sự tham gia của tổ chức, công dân trong việc thực hiện CCHC; tổ chức, công dân giám sát việc thực hiện nghiêm các quy định trong công khai, minh bạch tất cả các TTHC, tạo điều kiện cho tổ chức, công dân được tiếp cận một cách thuận lợi trong việc tra cứu thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã. Quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được xã áp dụng chặt chẽ, đúng theo quy định của pháp luật.

Riêng trong năm 2021, xã ban hành 696 văn bản hành chính, trong đó có 290 quyết định, 406 văn bản thông thường. Nhìn chung, thể thức, nội dung và chất lượng văn bản theo quy định ngày càng được nâng cao. Xã còn thường xuyên tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh mục niêm yết và TTHC bao gồm 26 lĩnh vực với 105 TTHC, đã tiếp nhận 2.664 TTHC trên các lĩnh vực và giải quyết đúng hạn 100%.

Tại bộ phận “một cửa” của UBND xã, các TTHC được cải cách đơn giản kết hợp với thông tin hiện đại, trách nhiệm cao của cán bộ công chức nên giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân theo đúng trình tự thủ tục và thời gian quy định, chủ yếu ra kết quả trong ngày; công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đảm bảo tính công bằng, dân chủ, tạo thuận lợi cao nhất cho tổ chức và người dân đến giao dịch. Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền của UBND xã, ngoài việc niêm yết công khai bằng bản giấy thì 100% TTHC còn được công khai trên trang thông tin điện tử của xã, giúp tổ chức và người dân tiện lợi hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí trong giải quyết TTHC.

Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được xã quan tâm nên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Hiện nay, cán bộ, công chức xã có 11 người, 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn. Trong đó, có 1 thạc sĩ, 9 đại học, 2 cán bộ có trình độ cao cấp chính trị, 8 cán bộ có trình độ trung cấp chính trị. Nhờ ứng dụng rộng rãi hệ thống công nghệ thông tin, triển khai chính thức phần mềm hỗ trợ CCHC tại bộ phận “một cửa” của xã vào công việc đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo điều hành, nâng cao chất lượng hội họp, giảm giấy tờ hành chính, rút ngắn thời gian nhận văn bản và giải quyết công việc, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng công sở văn minh, hiện đại.

UBND xã đã triển khai thực hiện lấy phiếu đánh giá và nhập kết quả lên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị 790 phiếu/2.664 hồ sơ giải quyết, đảm bảo đúng theo quy định. Tại quyết định về việc phê duyệt và công bố chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn năm 2021 do UBND huyện Hướng Hóa ban hành, UBND xã Tân Thành được xếp đứng đầu các xã, thị trấn trong huyện về điểm thẩm định (81,6 điểm), đạt loại tốt.

Chủ tịch UBND xã Tân Thành Võ Trần Ngọc Bình cho biết: “Để công tác CCHC của xã đạt kết quả cao hơn, thời gian tới, UBND xã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh việc thực hiện phần mềm “một cửa điện tử”, cập nhật đầy đủ, kịp thời việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC vào hệ thống “một cửa điện tử” của cơ quan. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan. Tiếp tục thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo quy định. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Triệu Phong phấn đấu giải quyết thủ tục hành chính nhanh nhất cho cá nhân, tổ chức

Nguyễn Vinh |

Thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính ở huyện Triệu Phong (Quảng Trị) được tích cực triển khai. Theo đó, UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong huyện cũng như đội ngũ công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền cải cách hành chính; tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện cải cách hành chính. Nhờ đó, từ đầu năm 2021 đến nay, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn không tiếp lượt công dân nào đến khiếu nại kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục

Phương Minh |

Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã thảo luận, thống nhất ban hành một số nghị quyết về kinh tế - xã hội, trong đó có Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, là một trong những đột phá để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và sự phát triển của địa phương; phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh năng động về môi trường đầu tư và kinh doanh.

Lượng người làm thủ tục hành chính liên quan xuất nhập cảnh tăng đột biến

Nhã Uyên |

Sau hơn 1 tháng tạm ngừng hoạt động để phòng chống COVID-19, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Trị đã mở cửa trở lại để tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân từ ngày 11/10/2021.

Công an tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Diệu Thúy |

Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Trị triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà, rút ngắn thời gian cho người dân và các cơ quan, doanh nghiệp khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận từ phía người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của ngành.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoạt động trực tiếp trở lại

PV |

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị về viêc̣ điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Đông Hà, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị mở cửa tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp trở lại bắt đầu từ 07h00 thứ Năm, ngày 07/10/2021.