Đakrông xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu phát triển

Thanh Lê |

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Để xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu sự phát triển của địa phương, huyện Đakrông (Quảng Trị) luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị tốt và có sự tín nhiệm từ đảng viên, Nhân dân.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đakrông Nguyễn Đăng Sơn cho biết: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông chú trọng thực hiện, đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp giữa chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí công tác. Đồng thời, khắc phục cơ bản tình trạng đào tạo tràn lan, đào tạo không theo địa chỉ. Qua đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức đã vận dụng và phát huy tốt những kiến thức đã học vào công tác. Hiệu quả công tác ngày một tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu phát triển hiện nay của địa phương”.

Từ năm 2011 đến nay, huyện Đakrông đã tranh thủ nguồn hỗ trợ từ chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn và từ ngân sách nhà nước để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đã có 1.568 lượt cán bộ và đối tượng dự nguồn tham gia các khoá đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, bồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính nhà nước. Về trình độ chuyên môn, thạc sĩ: 23 người (trong đó đã tốt nghiệp 19 người); đại học: 189 người; cao đẳng: 58 người; trung cấp: 136 người (chủ yếu tập trung ở cơ sở gồm cán bộ, công chức và dự nguồn của xã, thị trấn). Về trình độ lý luận chính trị, cử nhân, cao cấp: 21 người; trung cấp: 218 người; sơ cấp: 352 người. Quản lý nhà nước: 84 người; tin học văn phòng: 149 người; tiếng Bru - Vân Kiều có 172 người.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng tại huyện Đakrông -Ảnh: T.L
Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng tại huyện Đakrông -Ảnh: T.L

Ngoài ra, địa phương đã cử 136 đối tượng là con em trên địa bàn tham gia các khoá đào tạo ở các trường đại học, trung học chuyên nghiệp để tạo nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở. Nhờ chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nên những năm gần đây, chất lượng của đội ngũ cán bộ trên địa bàn ngày càng được nâng cao, số lượng dần được kiện toàn. Công tác tuyển dụng, bố trí cán bộ được thực hiện tốt trên cơ sở nguồn nhân lực đã qua đào tạo ở địa phương, tránh được tình trạng thiếu nguồn nhân lực bổ sung khi có sự thay đổi trong công tác cán bộ.

Việc thực hiện chính sách cán bộ cũng được huyện Đakrông quan tâm thực hiện tốt như: Chính sách về tiền lương, thu hút đãi ngộ nguồn nhân lực... Việc nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định. Công tác thi đua, khen thưởng được cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh triển khai thực hiện. Cùng với đó, các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ thường xuyên được quan tâm hơn, gắn với việc cam kết trách nhiệm của cơ quan đơn vị và việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Luân chuyển, điều động cán bộ để rèn luyện

“Với quan điểm luân chuyển cán bộ để bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách, nhất là đối với đội ngũ cán bộ trẻ, có triển vọng nhằm tạo chuyển biến về tính năng động, sáng tạo trong thực tiễn, vững vàng, có kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và để khẳng định sự mạnh dạn, quyết đoán trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ở địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông đã luân chuyển 12 cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban của cơ quan Đảng, chính quyền về giữ các chức vụ bí thư, chủ tịch UBND xã, thị trấn. Điều động 4 cán bộ lãnh đạo xã giữ chức danh trưởng, phó các phòng, ban cấp huyện; điều động 1 cán bộ lãnh đạo ban đảng sang cơ quan nhà nước, 1 cán bộ của cơ quan đảng sang cơ quan mặt trận, các đoàn thể; 2 cán bộ cơ quan mặt trận, đoàn thể sang khối đảng; 2 cán bộ từ cơ quan nhà nước sang cơ quan đảng; 1 cán bộ từ cơ quan nhà nước sang khối mặt trận - đoàn thể; 5 cán bộ luân chuyển vị trí công tác trong nội bộ khối chính quyền; 2 cán bộ chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ khối đảng; 1 cán bộ luân chuyển vị trí công tác trong nội bộ khối mặt trận; điều động 5/8 cán bộ đã được luân chuyển về cơ sở bổ nhiệm làm cán bộ chủ chốt của huyện. Đặc biệt, trong 2 năm qua đã luân chuyển 7 trưởng, phó các ban, ngành của huyện về đảm đương các chức vụ chủ chốt các xã, thị trấn”, ông Nguyễn Đăng Sơn thông tin.

Thông qua công tác luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ đã từng bước sắp xếp, điều chỉnh đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Đồng thời, xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025. Nhờ thực hiện khá tốt công tác luân chuyển cán bộ, huyện Đakrông đã từng bước khắc phục được tình trạng khép kín, cục bộ địa phương trong bố trí các chức danh chủ chốt ở cấp xã. Cán bộ cấp huyện được luân chuyển về cơ sở đã phát huy tốt trong công tác, khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn được nâng lên rõ rệt. Nhiều cán bộ sau khi luân chuyển đã nắm giữ những chức vụ chủ chốt và quan trọng của huyện, cán bộ được luân chuyển ngang cũng đã phát huy được năng lực, sở trường công tác.

Trong công tác cán bộ, các cấp ủy cũng đặc biệt chú trọng việc đánh giá cán bộ. Đến nay, việc đánh giá, nhận xét cán bộ được các tổ chức cơ sở đảng và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện khá nghiêm túc, khách quan, thường xuyên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 (Khóa XI, XII). Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện đã từng bước đi vào nền nếp; chất lượng cán bộ được nâng lên, đảm bảo tiêu chuẩn và số lượng dự nguồn nên chủ động hơn trong công tác cán bộ, nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ.

“Hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực, có phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển KT - XH, nhiều giải pháp đã được huyện Đakrông đưa ra và quyết tâm thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ”, ông Nguyễn Đăng Sơn cho biết thêm.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đại tá Đinh Xuân Hùng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy BĐBP Quảng Trị

Phước Trung- Phan Vĩnh |

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ cao cấp trong Quân đội, sáng nay 27/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị (BĐBP) tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy BĐBP Quảng Trị.

Giải Búa liềm vàng tạo hiệu ứng tích cực trong tuyên truyền về xây dựng Đảng

Chí Nhân |

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, mà cần có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, trong đó, báo chí có vai trò rất quan trọng.

Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện Gio Linh tích cực học tập và làm theo Bác

Trần Thanh |

Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các đoàn thể huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã chú trọng việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Trong đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện nghiêm túc, trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên của đảng bộ, chi bộ.   

38 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp

Tây Long |

Ngày 26/10/2021, Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.