Huy động mọi nguồn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực phía Bắc

Tú Linh |

Thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã có những bước phát triển phù hợp với thực tiễn địa phương nên đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi mặt. Kết quả này là cả quá trình phấn đấu của Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn thành phố. Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn ông NGUYỄN CHIẾN THẮNG, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà về việc tập trung mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng khu vực phía Bắc sông Hiếu để phát triển đô thị cân đối hài hòa.

 

-Thưa ông! Năm 2020 là năm kết thúc chương trình phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2015-2020) của thành phố Đông Hà. Nhìn lại thời gian qua, thành phố có nhiều thay đổi đáng ghi nhận, xin ông cho biết những thành tựu nổi bật nhất mà thành phố đạt được?

-Trong điều kiện kinh tế đất nước, toàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế của thành phố có bước chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt khá cao, ước bình quân tăng 12,06%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, thương mại dịch vụ khẳng định là lĩnh vực mũi nhọn, chiếm 63,1%; công nghiệp là động lực, chiếm 36,1%. Thu ngân sách trên địa bàn ước 5 năm 2015-2020 đạt 2.165 tỉ đồng, tăng bình quân 14,7%/năm. Hạ tầng được quan tâm đầu tư, mỹ quan đô thị có nhiều khởi sắc. Đời sống người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, giá trị thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 135 triệu đồng/năm, tăng 1,8 lần so với năm 2015.

Hoạt động thu hút, huy động nguồn lực đầu tư đạt được nhiều kết quả. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn 5 năm đạt 16.499 tỉ đồng, tăng bình quân 18,3%/năm. Nhờ vậy nhiều công trình trọng điểm, quy mô lớn đã và đang được triển khai tạo tiền đề quan trọng từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, góp phần thay đổi diện mạo thành phố. Đồng thời, thành phố đã chủ động xây dựng, ban hành một số đề án nhằm tháo gỡ khó khăn, huy động mọi nguồn lực, tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị.

Việc chọn và thực hiện chủ đề “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị” đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị được tăng cường; kiến trúc cảnh quan đô thị ngày càng được mở rộng theo đúng định hướng lấy sông Hiếu làm trục trung tâm…

Với chức năng là đô thị tỉnh lỵ, thành phố rất quan tâm đến lĩnh vực văn hóa xã hội nên có nhiều chuyển biến, ý nghĩa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh và rộng khắp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thành phố gắn với kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Trị. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển về quy mô và chất lượng, hệ thống trường lớp được đầu tư xây dựng, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học được tập trung đầu tư có hiệu quả, có 27/35 trường công lập được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 4 trường tiểu học và 1 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Các cơ sở y tế được đầu tư, hoạt động xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, chất lượng khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng được nâng lên. Điều đáng mừng là tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm xuống còn 4,31%. An sinh xã hội được đảm bảo, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%; giải quyết việc làm hơn 1.816 lao động/năm. Nhiệm vụ giảm nghèo được thành phố quan tâm thực hiện đồng bộ và quyết liệt; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,6%/năm và đến nay còn 2,28%.

-Đề nghị ông cho biết đâu là những khó khăn thành phố gặp phải trong quá trình phát triển vừa qua?

-Tuy đạt được nhiều thành tựu đáng mừng nhưng giai đoạn 2015-2020, thành phố gặp không ít khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đó là giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng khá cao nhưng chưa bền vững, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh thấp; xa các trung tâm kinh tế lớn, không có sân bay, bến cảng lớn nên việc thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn, chưa thu hút được các dự án có quy mô lớn, các nhà đầu tư chiến lược để tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế.

Lấy trục sông Hiếu làm trung tâm để mở rộng không gian TP. Đông Hà về phía Bắc. Ảnh: Tú Linh
Lấy trục sông Hiếu làm trung tâm để mở rộng không gian TP. Đông Hà về phía Bắc. Ảnh: Tú Linh

Chính sách đầu tư công ngày càng thắt chặt, việc huy động nguồn lực đầu tư từ ngân sách ngày càng khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện xây dựng đô thị loại II theo quy định mới. Kết cấu hạ tầng đô thị thiếu hoàn chỉnh; các đồ án quy hoạch phân khu còn nhiều bất cập. Quản lý đô thị, đất đai còn hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng ngày càng khó khăn, tiến độ một số dự án còn chậm.

Lĩnh vực văn hóa xã hội vẫn còn những khó khăn nhất định; chất lượng giáo dục chưa toàn diện, đồng đều. Văn minh đô thị có mặt chuyển biến còn chậm; kết quả xây dựng phường văn minh, tuyến phố văn minh đô thị còn gặp khó khăn. Công tác giảm nghèo chưa bền vững. Việc áp dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống còn chậm. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp, ma túy và “tín dụng đen”.

-Để tạo đà phát triển trong thời gian tới, tập trung giải quyết những khó khăn gặp phải trong thời gian qua, thành phố sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ quan trọng nào, thưa ông?

-Thời gian tới, thành phố tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm huyết và khát vọng cống hiến gắn với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của Nhân dân nhằm tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính thu hút đầu tư; từng bước xây dựng đô thị thông minh. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hạn chế phát sinh các loại tội phạm; ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn. Tổ chức thực hiện tốt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được thông qua; nghiên cứu đề xuất mở rộng không gian đô thị và địa giới hành chính. Tập trung xây dựng thành phố theo hướng tăng trưởng xanh. Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp để thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, các chương trình phát triển đô thị; chương trình xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu; các chương trình ODA. Chú trọng thu hút đầu tư nguồn lực ngoài ngân sách, xây dựng chương trình quảng bá, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư xây dựng các khu đô thị mới hiện đại; khu đô thị sinh thái; các khu vui chơi giải trí; chợ và trung tâm thương mại gắn với nâng cao chất lượng văn minh thương mại.

Bên cạnh đó, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, mở rộng phát triển thương mại dịch vụ và du lịch giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp; kết cấu hạ tầng phát triển thương mại dịch vụ để thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Thành phố ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị; chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, liên kết doanh nghiệp trong sản xuất - chế biến tiêu thụ nông sản, tăng mạnh giá trị trên một diện tích canh tác.

-Trong quy hoạch phát triển thành phố Đông Hà đã được các cấp phê duyệt lấy trục sông Hiếu làm trung tâm. Vậy ông có thể cho biết định hướng phát triển của thành phố về phía Bắc trong thời gian tới như thế nào để Đông Hà được cân đối hài hòa?

-Định hướng quy hoạch kiến trúc, cảnh quan chủ đạo của thành phố Đông Hà mang đậm nét mô hình “thành phố bên sông”, lấy trục sông Hiếu làm trung tâm, mở rộng không gian đô thị theo hướng Bắc và Đông Bắc. Vì vậy, thời gian tới thành phố tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng khu vực phía Bắc, hoàn thiện kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông Hiếu, sớm hoàn thành xây dựng đập ngăn mặn sông Hiếu, khu đô thị Bắc sông Hiếu; khởi công xây dựng cầu kết nối trung tâm thành phố với khu đô thị Bắc-Nam sông Hiếu. Kêu gọi nhà đầu tư vào đầu tư dự án khu vực cồn nổi trên sông Hiếu, dự án khu du lịch sinh thái hồ Mếc, xây dựng công viên phía Nam bờ sông Hiếu, cơ sở hạ tầng khu dân cư Đặng Dung.

Đặc biệt, thành phố chú trọng hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối trung tâm thành phố với khu đô thị Bắc sông Hiếu. Tiếp tục xây dựng các khu đô thị mới và cải tạo, nâng cấp chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư hiện có, đầu tư đồng bộ các tuyến đường chính đầy đủ hệ thống vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống xử lý nước thải và các công viên cây xanh đảm bảo cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị nhằm cân đối hài hòa sự phát triển thành phố trong tương lai, góp phần xây dựng, phát triển đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II trong thời gian tới.

-Xin cảm ơn ông!

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Quảng Trị sẽ có Trung tâm dịch vụ hậu cần và Logistics Khu Kinh tế Đông Nam

Tiến Nhất |

Ngày 6/5, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 1139/QĐ-UBND cấp chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần ICD Đông Nam thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần và Logistics tại Khu Kinh tế Đông Nam.

Đột phá trong xây dựng cánh đồng lớn ở Triệu Phong

Nguyễn Loan – Thanh Châu |

Xây dựng cánh đồng lớn là một trong những chủ trương mang lại bước đột phá cho ngành nông nghiệp Triệu Phong (Quảng Trị) đặc biệt là đối với cây lúa. Nhờ thực hiện chủ trương này mà năng suất lúa đã tăng gấp đôi so với thời kỳ tái lập huyện.

Vĩnh Tú: Hơn 33 héc ta dưa hấu bị thiệt hại do mưa lớn

Phương Nga - Hoàng An |

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 24/4, nhiều diện tích dưa hấu đang chuẩn bị cho thu hoạch tại xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh đã bị thiệt hại nặng nề.

Triệu Phong- 30 năm sau ngày lập lại huyện

XANH EWEC |

Thực hiện Nghị định số 91/HĐBT, ngày 23/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc chia huyện Triệu Hải thành hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng; ngày 1/5/1990 huyện Triệu Phong  (Quảng Trị) chính thức được lập lại.