Kịch bản nào cho tăng trưởng của tỉnh Quảng Trị trong 5 năm tới?

Lê Minh |

Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Trị đặt ra mục tiêu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước với nguồn thu ngân sách trên địa bàn đạt 22.500 tỉ đồng. Kịch bản tăng trưởng để hiện thực hóa mục tiêu đó đã được các đại biểu HĐND tỉnh đặt ra như một cam kết có tính khả thi cao. Điều này được UBND tỉnh và các sở, ngành giải trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII.

Những chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2025

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 được coi là nghị quyết “xương sống” để các cấp, các ngành tập trung triển khai tổ chức thực hiện, huy động các nguồn lực để đạt mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm 2025.

Khu Công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh - Ảnh: PV
Khu Công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh - Ảnh: PV

Mục tiêu tăng trưởng đến năm 2025 được UBND tỉnh đưa ra tại kỳ họp bao gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo GRDP) bình quân là 7,5 - 8%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 là 85 - 90 triệu đồng; cơ cấu kinh tế (tính theo GRDP): nông nghiệp 15%, phi nông nghiệp 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 là 123.700 tỉ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 là 22.500 tỉ đồng, thu nội địa tăng bình quân hằng năm là 10 - 12%/năm; số doanh nghiệp đăng ký mới giai đoạn 2021- 2025 từ 1.500 - 2.000 doanh nghiệp; tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là 75,2%; đến năm 2025 có thêm 3 huyện nông thôn mới; tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu là 25%.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về xã hội đạt được là tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm giai đoạn 2021- 2025 từ 1 - 1,5%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 là 75 - 80%; trong đó có bằng cấp, chứng chỉ trên 33%; số lao động được tạo việc làm mới bình quân hằng năm giai đoạn 2021-2025 là 12.000 lao động; đến năm 2025, trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia ở cấp mầm non 70%, cấp tiểu học 80%, cấp THCS 80%, cấp THPT 60%, trường phổ thông có nhiều cấp học 60%; 100% xã, phường, thị trấn duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập THCS; đạt tỉ lệ 11 bác sĩ/1 vạn dân, 35 giường bệnh/1 vạn dân; phấn đấu có 1 bệnh viện ngoài công lập đạt chuẩn quốc tế; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến năm 2025 là 98%; tuổi thọ trung bình đến năm 2025 là 70 tuổi. Các chỉ tiêu môi trường bao gồm: Tỉ lệ dân số sử dụng nước sạch ở thành thị đến năm 2025 là 97%; tỉ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn đến năm 2025 là 97,5%; tỉ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị đạt 98% và tỉ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn đạt 70%.

Những chương trình, dự án sẽ tạo bước đột phá

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh: Để đạt được các mục tiêu đến năm 2025, các chương trình, dự án tạo đột phá cần triển khai đúng tiến độ, chất lượng bao gồm Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và toàn tỉnh; Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; xây dựng Quy hoạch phát triển các khu đô thị ven biển; các quy hoạch theo quy định của pháp luật, phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Tiếp tục thực hiện hoàn thành việc đầu tư xây dựng và phát triển trục kết nối các trọng điểm kinh tế đã đề ra từ nhiệm kỳ trước. Hình thành hành lang đường bộ và kinh tế từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về Mỹ Thủy và kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây; nghiên cứu, xây dựng, triển khai một số trọng điểm kinh tế nhằm tạo thêm cực tăng trưởng mới. Triển khai một số dự án trọng điểm về công nghiệp, giao thông, văn hóa - xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh kinh tế biển. Phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh; phát triển nhanh hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, đô thị thông minh. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Các ngành, lĩnh vực đột phá bao gồm công nghiệp dựa trên lợi thế của địa phương như công nghiệp năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo; công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản (nhất là công nghiệp chế biến gỗ), công nghiệp silicat; công nghiệp may mặc. Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, canh tác tự nhiên, liên kết theo chuỗi giá trị. Một số ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, tiềm năng lớn và có khả năng cạnh tranh; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Giải pháp cho kịch bản tăng trưởng

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho biết: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng vào năm 2025, giải pháp xuyên suốt, liên tục trong nhiệm kỳ cần thực hiện tốt đó là cải cách hành chính, cải thiện chỉ số PCI, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước nhằm thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế. Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu của cả nước. Việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính sẽ tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; hỗ trợ cán bộ, viên chức, người lao động, nông dân sáng tạo, chuyển đổi trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong tái cơ cấu nền kinh tế, lĩnh vực nông nghiệp được xem là “bệ đỡ” của nền kinh tế. Vì vậy, phải đổi mới mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp và phải gắn với thị trường tiêu thụ bền vững. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt tập trung phát triển mạnh các vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong chăn nuôi, phát triển theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, quy mô trang trại gắn với an toàn sinh học, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Trong lâm nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng, ưu tiên và chuyển mạnh sang trồng rừng gỗ lớn theo tiêu chuẩn quốc tế FSC, gắn doanh nghiệp chế biến với vùng nguyên liệu, sản xuất theo chuỗi giá trị. Hằng năm, trồng mới rừng tập trung đạt 6.500 - 7.000 ha, duy trì độ che phủ rừng ổn định từ 49 - 50%. Từng bước đưa tỉnh Quảng Trị trở thành trung tâm cung cấp nguyên liệu, chế biến gỗ rừng trồng của khu vực miền Trung vào năm 2030. Chuyển đổi mạnh khai thác thủy sản xa bờ, ứng dụng công nghệ hiện đại với các thiết bị hàng hải, thông tin liên lạc, máy định vị, tầm ngư... để nâng cao năng lực đánh bắt. Đến năm 2025, số tàu cá chiều dài trên 15m có công suất trên 90 CV đạt 250 chiếc; sản lượng thủy sản đạt 40.000 tấn; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 3.600 - 3.800 ha, trong đó có ứng dụng khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất, giá trị nuôi tôm trên mỗi đơn vị diện tích.

Lĩnh vực công nghiệp đang có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, đặc biệt là công nghiệp năng lượng, năng lượng tái tạo. Có thể nói đây là lĩnh vực tạo đột phá trong tăng nguồn thu ngân sách trong suốt nhiệm kỳ. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho biết, trong năm 2021, sẽ đưa vào vận hành trạm biến áp và đường dây 200kV cùng với đó có 18 dự án điện gió sẽ đi vào vận hành, phát điện với công suất 690 MW. Kế hoạch dài hạn sẽ phát triển thêm nhiều dự án điện gió với tổng công suất 2.000 MW vào năm 2025 và tiếp tục phát triển lên đến từ 3.000 - 4.000 MW vào năm 2030. Điện mặt trời hiện có khoảng 150 MW và phấn đấu đạt 2.000 MW. Đặc biệt, sẽ khởi công dự án nhiệt điện khí LNG với công suất 1.500MW và hoàn thành vào cuối năm 2025. Ngoài ra, trong Sơ đồ điện VIII, Quảng Trị có quy hoạch thêm 4.500 MW điện khí. Hiện nay, tỉnh đang báo cáo với Chính phủ xin cơ chế để Quảng Trị phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung.

Đối với du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, vì vậy giải pháp trong thời gian tới là tiếp tục quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nhằm thu hút đầu tư các dự án du lịch nghỉ dưỡng ven biển. Phát triển du lịch lịch sử - chiến tranh cách mạng là sản phẩm du lịch đặc trưng của Quảng Trị, trở thành thương hiệu du lịch hòa bình của cả nước, đồng thời tiếp tục tạo ra các sản phẩm du lịch mới.

Cầu Thành Cổ bắc qua sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị - Ảnh: PV
Cầu Thành Cổ bắc qua sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị - Ảnh: PV

Đồng hành để phát triển các ngành kinh tế, các dự án giao thông trọng điểm đã và đang được triển khai như Cảng hàng không Quảng Trị, đường kết nối ven biển với Hành lang kinh tế Đông - Tây, đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, Quốc lộ 15D, đường nối nhánh Đông và Tây đường Hồ Chí Minh, Cảng Cửa Việt, Cảng nước sâu Mỹ Thủy, đường Hùng Vương nối dài, đường cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo...

Ngoài các giải pháp phát triển kinh tế, cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục về đất đai, về quy hoạch để hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định, đảm bảo điều kiện để khởi công thực hiện các dự án trọng điểm, có vai trò tạo đột phá, lan tỏa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Siết chặt kỷ cương trong quản lý tài nguyên khoáng sản, nhất là khảo sát, đánh giá và quản lý sử dụng có hiệu quả các mỏ vật liệu cát, đá, đất… phục vụ các công trình, dự án lớn của tỉnh. Nâng cao nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ, khoa học - công nghệ. Tiếp tục rà soát, đánh giá để nghiên cứu, đề xuất HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết, chính sách địa phương, tạo cơ sở, hành lang pháp lý để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; động viên, khuyến khích và tôn vinh những điển hình tiên tiến; nhân rộng những cách làm hay, mô hình có hiệu quả. Huy động sức mạnh toàn dân, tăng cường sự đồng thuận, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh...

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hàng hóa qua cảng biển Việt Nam tăng trưởng ổn định dù dịch COVID-19

Việt Hùng |

Theo thống kê của Cục Hàng hải, từ đầu năm 2021 đến nay, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam ước hơn 425 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Kinh tế Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 6,7% năm 2021

CTV Anh Thư |

Ngân hàng United Oversea Bank vẫn tự tin giữ nguyên dự đoán rằng, kinh tế Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 6,7% trong năm 2021.

Thái Lan kỳ vọng kế hoạch mở cửa trở lại hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Ngọc Quang |

Việc mở cửa trở lại hoàn toàn sẽ giúp ích cho lĩnh vực du lịch Thái Lan và các doanh nghiệp liên quan như nhà hàng, spa và các nhà máy cung cấp sản phẩm cho những doanh nghiệp này sẽ phục hồi.

Đông Hà tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế - xã hội

Huy Quân |

Với quyết tâm cao và các chủ trương, giải pháp đồng bộ, hiệu quả của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tình hình kinh tế - xã hội quý I/2021 của thành phố Đông Hà (Quảng Trị) có bước chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021.