Mở rộng hoạt động đối ngoại để hội nhập sâu rộng, hiệu quả

Đan Tâm |

Nhìn lại 5 năm qua (2016-2020), có thể thấy các hoạt động đối ngoại của tỉnh Quảng Trị diễn ra khá sôi động, nhiều hoạt động đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, nhất là hoạt động ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư. Qua đó, hình ảnh Quảng Trị được nâng lên trong tầm nhìn của các nhà đầu tư, các nhà tài trợ và bạn bè quốc tế, nhiều triển vọng hợp tác đầu tư, cơ hội tiếp nhận viện trợ đã được mở ra. Ngày 25/7/2017, Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm khai thác, phát huy có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của tỉnh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Đặc biệt, sau 30 năm lập lại, tỉnh Quảng Trị đã thu được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh. Kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra cũng đã tạo tiền đề phát triển cho những năm tới. Trong giai đoạn này, nhiều chương trình, dự án động lực, trọng điểm của tỉnh đã được khởi động.

Huy động các nguồn lực đầu tư để đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân miền núi - Ảnh: ĐT​
Huy động các nguồn lực đầu tư để đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân miền núi - Ảnh: ĐT​

Đóng vai trò “đầu tàu”, dẫn dắt và có ý nghĩa quan trọng nhất vẫn là việc hình thành và bước đầu đã có sự triển khai tích cực ở Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị kết nối với Hành lang kinh tế Đông - Tây và các khu kinh tế, khu dịch vụ du lịch của tỉnh. Bên cạnh đó, công tác đối ngoại được chú trọng, thực hiện đồng bộ trên nhiều bình diện, từ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước đến đối ngoại Nhân dân và đã đem lại hiệu quả tích cực. Quan hệ đối ngoại, hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Quảng Trị với các đối tác, bạn bè quốc tế được tăng cường. Tỉnh đã duy trì, mở rộng quan hệ hợp tác với trên 15 đơn vị hành chính đồng cấp ở nước ngoài, gần 60 tổ chức quốc tế, phi chính phủ nước ngoài và liên chính phủ, phát triển mối quan hệ hợp tác với trên 20 đối tác phát triển, tiếp nhận vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ 6 quốc gia, vùng lãnh thổ. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện các tỉnh của nước bạn Lào với tỉnh Quảng Trị tiếp tục được giữ gìn, phát huy và đi vào chiều sâu.

Để mở rộng mối quan hệ hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều diễn đàn xúc tiến đầu tư quan trọng như Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị, Hội thảo xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Trị bên lề Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 13 kết nối hai nền kinh tế Việt Nam- Singapore, Hội nghị thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và Lào qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) - Densavan (Savannakhet) được tổ chức tại Lao Bảo, Quảng Trị để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp...

Lãnh đạo tỉnh đã tham gia nhiều sự kiện quốc tế và khu vực để mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế đối ngoại và quảng bá, xúc tiến, vận động đầu tư như tham gia chương trình quảng bá địa phương tại Hoa Kỳ; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư vào Quảng Trị tại Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan…; làm việc với các nhà tài trợ vận động viện trợ khắc phục hậu quả chiến tranh cho tỉnh tại Hoa Kỳ; tham gia tuần lễ APEC tại Đà Nẵng...

Năm 2017 đánh dấu là một trong những năm có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Quảng Trị. Chỉ riêng trong năm này, lãnh đạo tỉnh đã tiếp đón và làm việc với trên 60 nhà đầu tư nước ngoài đến từ các nước Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Áo, Pháp, Malaysia, Indonesia.... Nhiều nhà đầu tư đã thể hiện sự quan tâm đến khả năng hiện thực cơ hội hợp tác đầu tư của mình tại Quảng Trị. Trong đó, có nhiều nhà đầu tư tiềm năng và chiến lược có các cam kết ban đầu như EGATi (Thái Lan), Tập đoàn Sembcorp (Singapore), liên doanh Sembcorp Development (Singapore) và Tổng công ty Becamex IDC, Tập đoàn Amata (Thái Lan), Công ty Gazprom International (Nga), Công ty Sumimoto (Nhật Bản)... Để xác lập sự tin cậy với đối tác, hiện đã có 20 biên bản ghi nhớ được ký kết với các nhà đầu tư, huy động được số vốn nước ngoài đăng ký thực hiện gần 7.375 tỉ đồng, trong đó vốn nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là 4.451 tỉ đồng; các dự án phi chính phủ (NGOs) là 1.840 tỉ đồng (vốn NGOs tăng 70% so với nhiệm kỳ trước), thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 1.084 tỉ đồng, tăng 1,9 lần so với giai đoạn 2011 - 2015 cùng với hoạt động xúc tiến FDI được tăng cường. Các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có quan hệ hợp tác lâu năm như WB, ADB, Nhật Bản, Hàn Quốc, MCNV, Plan Quốc tế, Tầm nhìn Thế giới, MAG, RENEW/NPA, PTVN... tiếp tục hỗ trợ tỉnh về khắc phục hậu quả bom mìn, phát triển cộng đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện dịch vụ y tế...

Trong những năm tới, Quảng Trị sẽ là một “công trường lớn” sôi động với việc triển khai và đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án động lực quan trọng có tính kết nối cao, sức lan tỏa rộng. Đó là tiếp tục thực hiện hoàn thành việc đầu tư xây dựng và phát triển trục kinh tế kết nối các trọng điểm kinh tế đã đề ra từ những năm trước như kết nối Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và Khu Kinh tế- Thương mại Lao Bảo, Cửa khẩu quốc tế La Lay, khu du lịch Cửa Việt- Cửa Tùng- đảo Cồn Cỏ; hình thành Hành lang kinh tế qua Cửa khẩu quốc tế La Lay về Mỹ Thủy và kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây; phối hợp xây dựng hoàn thiện đề án và tiến tới thành lập Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới Lao Bảo (Quảng Trị) và Densavan (Savannakhet, Lào). Ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị làm hạt nhân phát triển công nghiệp, trong đó tập trung hoàn thành và đưa vào hoạt động các dự án trọng điểm, thu hút các nhà dầu tư trên thế giới đến đầu tư lâu dài tại đây. Quy hoạch và phát triển công nghiệp phụ trợ dọc Quốc lộ 15D, Quốc lộ 49 để gắn liền Khu kinh tế cửa khẩu La Lay với Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và cảng biển Mỹ Thủy, hình thành nên Hành lang kinh tế (tuyến xuyên Á thứ 2) song song với Hành lang kinh tế Đông - Tây. Xây dựng Quảng Trị trở thành điểm trung chuyển hàng hóa của các nước trong khu vực vào năm 2030...

Để biến những tiềm năng, lợi thế và đưa những dự án động lực của tỉnh về đích sớm, việc tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân là rất quan trọng. Đổi mới phương thức liên kết, phối hợp với các tỉnh trong khu vực và các địa phương trên Hành lang kinh tế Đông - Tây trên nguyên tắc đồng thuận, hợp tác cùng có lợi nhằm khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương.

Bên cạnh đó, cần xác định công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng trong công tác đối ngoại, đóng vai trò to lớn trong tiến trình hội nhập quốc tế. Trong những năm qua, trọng tâm công tác thông tin đối ngoại của tỉnh là tăng cường sự hợp tác, tình hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước; làm cho bạn bè thế giới hiểu rõ hơn về công cuộc đổi mới, về đất nước và con người Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác thông tin đối ngoại còn góp phần tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam, hình ảnh tỉnh Quảng Trị, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước, của tỉnh trên thế giới. Để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, công tác thông tin đối ngoại phải đảm bảo nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, đúng định hướng và phải đi trước một bước. Việc tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt với các tỉnh của nước bạn Lào có chung biên giới; củng cố và phát triển các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác có chiều sâu, ổn định, bền vững, hiệu quả, tạo sự tin cậy lẫn nhau giữa các địa phương, các doanh nghiệp của tỉnh với các đối tác nước ngoài sẽ là lối mở để Quảng Trị từng bước hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và hiệu quả hơn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Xây dựng thương hiệu cho gạo hữu cơ Quảng Trị

Vĩnh Nhiên |

Tỉnh Quảng Trị đang phấn đấu đến năm 2025 nâng diện tích lúa hữu cơ lên khoảng 11.000 -12.000 ha để tiến tới mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp hữu cơ bền vững, xây dựng thương hiệu gạo hữu cơ Quảng Trị, đưa nền nông nghiệp Quảng Trị từng bước vươn ra biển lớn. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới mà đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sắp tới đề ra.

Đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng xây dựng cụm trang trại điện gió

Mạnh Thành - Đức Thọ |

Cụm trang trại điện gió bao gồm hai trang trại điện gió B&T 1 với công suất 100,8 MW, dự kiến vận hành vào tháng 12/2020 và B&T 2 với công suất 151,2 MW, dự kiến vận hành vào tháng 6/2021.

Gio Linh thu hút 13 dự án đầu tư trong năm 2020

Thanh Trúc |

Thời gian qua, hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện Gio Linh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Nỗ lực khôi phục ngành du lịch Đà Nẵng sau COVID-19

Hữu Long |

Ngành du lịch Đà Nẵng đã xây dựng kịch bản khôi phục hoạt động sau đại dịch COVID-19.