Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nguyễn Vinh |

Thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn Quảng Trị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Tỉnh đoàn Trần Thị Thu cho biết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một công việc thường xuyên, liên tục đã được Đảng ta tiến hành từ ngày thành lập Đảng và tiếp tục xuyên suốt trong hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” tiếp tục khẳng định, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhân dịp thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh -Ảnh: T.Đ
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhân dịp thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh -Ảnh: T.Đ

Theo đó, cùng với tuổi trẻ cả nước, Tỉnh đoàn Quảng Trị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng niềm tin khoa học cho đoàn viên, thanh niên về con đường cách mạng của nước ta, định hướng, hỗ trợ nhận diện, tham gia đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các cấp bộ đoàn là tập trung triển khai giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên nhằm xây dựng niềm tin khoa học giúp đoàn viên, thanh niên vững tư tưởng, chuẩn nhận thức từ đó hành động đúng đắn trong học tập, lao động, trong cuộc sống và tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để góp phần giúp đoàn viên, thanh niên có kiến thức, nhận thức đúng đắn về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, từ năm 2020 đến nay, BTV Tỉnh đoàn thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh, chỉ đạo thành lập và tổ chức tốt hoạt động 14 Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện, 23 Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp trường. Đồng thời, chỉ đạo Câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp sinh hoạt định kỳ với nhiều chủ đề có chiều sâu như “Tại sao phải kiên định chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Kỹ năng nhận biết, phòng, chống và đấu tranh với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng hiện nay”, “Vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ đã trở thành diễn đàn, sân chơi lý luận bổ ích để đoàn viên, thanh niên cùng thảo luận những vấn đề giới trẻ quan tâm, các sự kiện chính trị-xã hội trong nước, quốc tế, các vấn đề đặt ra đối với tổ chức đoàn, hội, đội trong giai đoạn hiện nay, qua đó phân tích, nhận diện đúng, sai để hiểu thấu đáo, cặn kẽ vấn đề. Chiến dịch truyền thông luôn gắn với các sự kiện chính trị, xã hội lớn được dư luận quan tâm như “Tuổi trẻ với ngày hội bầu cử toàn dân”, “Nghị quyết đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ”, “Tuổi trẻ xung kích trở lại với biển”...

BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn xây dựng, phát triển kênh thông tin của Đoàn, đặc biệt trên mạng xã hội cũng như chủ động cung cấp thông tin chính thống đến đoàn viên, thanh niên. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 đưa ra mục tiêu là 100% các cấp bộ đoàn xây dựng, duy trì và sử dụng có hiệu quả các tài khoản, chuyên trang trên mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết tập hợp đoàn viên thanh niên.

Tính đến cuối tháng 7/2022, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã xây dựng và sử dụng có hiệu quả 2 chuyên trang cộng đồng cấp tỉnh, 28 chuyên trang, tài khoản của Đoàn cấp huyện, 309 chuyên trang, tài khoản của Đoàn cấp cơ sở (không tính lực lượng vũ trang) và 1.397 tài khoản, chuyên trang của các chi đoàn. Để làm được điều đó, hằng năm, BTV Tỉnh đoàn Quảng Trị đã phân bổ chỉ tiêu theo lộ trình đến năm 2022, 100% các cấp bộ đoàn có tài khoản, chuyên trang trên mạng xã hội và đây là một chỉ tiêu quan trọng trong bộ tiêu chí đánh giá thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện.

Cùng với đó, Tỉnh đoàn chú trọng triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên fanpage “Tỉnh đoàn Quảng Trị” và các trang facebook cấp huyện, cấp cơ sở kết hợp chặt chẽ với công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời các hành động đẹp để tuyên truyền, lan tỏa đến đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Hình ảnh bài đăng Việt Nam giành 4 huy chương tại cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2022 trong chuyên mục mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên fanpage Tỉnh đoàn Quảng Trị -Ảnh: T.Đ
Hình ảnh bài đăng Việt Nam giành 4 huy chương tại cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2022 trong chuyên mục mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên fanpage Tỉnh đoàn Quảng Trị -Ảnh: T.Đ

Hằng năm, chỉ tính riêng chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên fanpage “Tỉnh đoàn Quảng Trị” có trên 350 tin, bài được đăng tải với bình quân trên 2.000 lượt xem/bài. Xây dựng trang chuyên đề cấp tỉnh và hệ thống các trang fanpage chuyên đề để tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đạt nhiều kết quả tích cực.

Các cấp bộ đoàn thường xuyên tổ chức chương trình sinh hoạt, tọa đàm, diễn đàn, tuyên truyền qua mạng xã hội để nâng cao kỹ năng, khả năng thẩm định thông tin từ mạng xã hội và phương tiện truyền thông hiện đại, kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc và thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, nâng cao ý thức sử dụng mạng xã hội có văn hóa cho đoàn viên thanh niên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh đoàn Trần Thị Thu cho biết, BTV Tỉnh đoàn tiếp tục tập trung đổi mới căn bản công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên giúp lực lượng này có lập trường chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Chủ động tăng cường thông tin tích cực đến đoàn viên, thanh niên, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với đó, BTV Tỉnh đoàn tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao khả năng nhận diện thông tin xấu độc và các thủ đoạn, âm mưu của thế lực thù địch; rèn luyện thói quen, kỹ năng kiểm chứng, thẩm định thông tin; hình thành văn hóa ứng xử trên mạng xã hội cho đoàn viên, thanh niên. Chủ động, kịp thời đấu tranh thông tin xấu độc với phương pháp phù hợp, khéo léo để định hướng dư luận góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Trao học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Trị”

Trúc Phương |

Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh đang ra sức lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII và Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, sáng nay 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Trị” năm 2022. Đây là hoạt động nhằm tuyên dương các học sinh vượt lên nghịch cảnh, phấn đấu học giỏi trong thời gian qua. 

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đoàn kết, xung kích, sáng tạo, thi đua cống hiến, lập công, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

PV |

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “...Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”… Với niềm vinh dự, tự hào được học tập, công tác trên quê hương Bác Hồ kính yêu, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 có sự chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay bảo vệ môi trường biển

Trúc Phương |

Nhận thức rõ tầm quan trọng trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, ứng phó với sự biến đổi khí hậu, thời gian qua, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, qua đó góp phần bảo vệ, giữ gìn biển trong xanh, sạch, đẹp.

Tuổi trẻ Hướng Hóa khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo

Kô Kăn Sương |

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ Hướng Hoá (Quảng Trị) đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động, phong trào thanh thiếu nhi và đã đạt được kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Phóng viên Báo Quảng Trị có dịp gặp gỡ, trao đổi với Bí thư Huyện đoàn Hướng Hóa NGUYỄN ANH CƯ về một số kết quả nổi bật cũng như thuận lợi, khó khăn và giải pháp về công tác đoàn, phong trào thanh thiếu niên trong thời gian tới.