Xứng đáng là điểm tựa vững chắc cho nông dân huyện Đakrông

Sỹ Phùng |

Nhiệm kỳ 2018-2023, cán bộ, hội viên nông dân huyện Đakrông (Quảng Trị) đã đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng xây dựng hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động. 

Qua đó, nâng cao vai trò đại diện, phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân, thông qua nhiều hoạt động, chương trình cụ thể, thiết thực.

Hội Nông dân huyện Đakrông đã trở thành điểm tựa vững chắc của nông dân trên địa bàn huyện. Hội Nông dân huyện Đakrông có 13 cơ sở hội với 78 chi hội, 6.785 hội viên, tăng 553 hội viên so với đầu nhiệm kỳ.

Sản phẩm của Hội Nông dân xã A Ngo tham gia tại Hội chợ huyện Đakrông Xuân Quý Mão -Ảnh: P.V
Sản phẩm của Hội Nông dân xã A Ngo tham gia tại Hội chợ huyện Đakrông Xuân Quý Mão -Ảnh: P.V

Xác định công tác xây dựng hội và phát triển hội viên là nhiệm vụ quan trọng, hằng năm, các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hội. Ban Thường vụ Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hội viên gắn với phát triển hội viên mới.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp lồng ghép nhiều mặt hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân với phương châm “Vận động đi đôi với hỗ trợ nông dân”; lấy lợi ích của hội viên nông dân làm động lực để tập trung phát triển kinh tế - xã hội; thông qua các chương trình, đề án để xây dựng các mô hình, các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân.

Các cấp Hội Nông dân trong huyện đã triển khai nhiều hoạt động nhằm khích lệ, động viên hội viên nông dân phát triển tư duy, trí tuệ, thể chất thông qua việc tổ chức Hội thi “Vui cùng nhà nông” lần thứ V, tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho hội viên, nông dân. Việc phát triển và nâng cao chất lượng hội viên ngày càng được chú trọng ngay từ khâu kết nạp đến theo dõi quá trình sinh hoạt và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.

Trong nhiệm kỳ 2018- 2023, Hội Nông dân các cấp kết nạp được thêm 858 hội viên mới, đạt 90,31% kế hoạch. Các phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng nếp sống văn minh đã được triển khai rộng khắp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân nông thôn. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng có năng lực, tâm huyết với công tác hội và phong trào nông dân, trong đó chú trọng đội ngũ cán bộ hội cơ sở, cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Sinh hoạt chi, tổ hội được đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn nhiệm vụ công tác hội với đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống của hội viên. Việc tổ chức các buổi sinh hoạt chi, tổ hội đã trở thành một hoạt động thường xuyên, nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của hội viên, nông dân.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức hội nghị, tập huấn tuyên truyền được 1.328 buổi, với 63.034 lượt hội viên tham gia. 100% cơ sở hội và chi hội có bản tin nông dân do Hội Nông dân tỉnh phát hành và khai thác thông tin trên website của hội.

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương... Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, kiến thức xã hội cho hội viên, nông dân. Phối hợp với ngành tư pháp tập trung củng cố hệ thống tổ hòa giải ở cơ sở. Tăng cường số lượng hòa giải viên là cán bộ chi, tổ hội tại các thôn, bản.

Các cấp hội chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức 160 buổi tuyên truyền pháp luật với 8.725 lượt hội viên tham gia; trợ giúp pháp lý 35 buổi, có 790 lượt hội viên tham gia; tham gia hòa giải 75 vụ; tích cực tham gia giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân ở thôn, bản, làm ổn định tình hình nông thôn tại địa phương.

Đặc biệt, trong công tác xây dựng hội, ngoài việc quan tâm, kiện toàn các chức danh, hội cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hoạt động của tổ chức hội từ huyện đến cơ sở. Qua đó, không chỉ đánh giá chính xác thực trạng tổ chức, giữ vững kỷ cương, nguyên tắc của hội mà còn phát hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để tham mưu, nhân rộng.

Song song với công tác phát triển và xây dựng tổ chức hội, Hội Nông dân huyện cũng chú trọng phát động và động viên nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Nổi bật là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Từ đó, nhiều mô kinh tế hiệu quả đã ra đời và được nhân rộng như mô hình trồng đậu xanh, lạc, dứa, lúa nếp than, chuối lùn, nuôi hươu sao lấy nhung...

Ngày càng có nhiều nông dân làm kinh tế giỏi, có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Điển hình như ông Đặng Quang Hữu, ở thôn Khe Van, xã Hướng Hiệp chuyên trồng rừng và thu mua nông sản; ông Hồ Văn Hằng ở thôn Ka Reng, xã Hướng Hiệp chuyên trồng rừng và chăn nuôi; ông Thái Thúc Quốc ở thôn Tà Rụt 2, xã Tà Rụt kinh doanh tổng hợp; ôngTrần Văn Cường ở thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên chuyên trồng rừng, chăn nuôi và buôn bán nhỏ…

Đặc biệt, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được thể hiện bằng hành động cụ thể, như hiến đất, hiến công, tự nguyện giải phóng mặt bằng đóng góp xây dựng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi khác.

Phong trào “Nông dân thi đua tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh” đã có sự lan tỏa rộng khắp. Qua các phong trào đã khẳng định sự lớn mạnh và vai trò quan trọng của hội nông dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Đakrông tập trung củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Nâng cao vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Tiếp tục mở rộng các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phát triển về kinh tế, nâng cao vị thế của người nông dân trong tình hình mới.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tặng ngan giống cho hộ nghèo ở biên giới Đakrông

Hoàng Lâm |

Ngày 09/5/2023, Công đoàn Ban Dân tộc Quảng Trị phối hợp với nhóm Ong Chăm (Hà Nội), Đồn Biên phòng A Vao  tặng 1.000 con ngan giống thức ăn và thuốc thú y cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình chính sách thôn Pa Ling, xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Đakrông: Nam thanh niên trả lại hộ chiếu cho 2 du khách Hà Lan đánh rơi

Lê Trường |

Ngày 29/4, thông tin từ Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa trả lại các giấy tờ, hộ chiếu cho 2 du khách người Hà Lan đánh rơi tại xã Đakrông.

Đakrông: 500 tình nguyện viên hiến máu tình nguyện

Thanh Lê |

Ngày 14/4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đakrông (Quảng  Trị) phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu khu vực miền Trung tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ I/2023.

Đakrông tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học dân tộc thiểu số

Xuân Vinh |

Bám sát Quyết định số 1008 ngày 2/6/2016 và Kế hoạch số 5171 ngày 5/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến 2025”, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tham mưu UBND huyện Đakrông (Quảng Trị) ban hành Kế hoạch số 05 ngày 9/1/2017 về thực hiện đề án này.