Hướng Hoá: Gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nguyễn Văn Tư |

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) có 99 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được lựa chọn, công nhận và hưởng chế độ chính sách theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò, vị trí quan trọng đối với sự phát triển của cộng đồng. Đó là những người am hiểu về phong tục, tập quán của địa phương; trực tiếp tham gia truyền đạt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào; là người có vai trò không thể thiếu trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Những năm qua, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở đã luôn quan tâm động viên và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà người có uy tín Vân Kiều, Pa Kô nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn; hỗ trợ những lúc ốm đau, khó khăn, hoạn nạn; giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người có uy tín và thân nhân người phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững...

Lãnh đạo huyện Hướng Hóa tặng quà cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh: VĂN TƯ
Lãnh đạo huyện Hướng Hóa tặng quà cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh: VĂN TƯ

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, Pa Kô trên địa bàn huyện cũng đã phát huy tốt vai trò, vị trí của mình; luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền, vận động dòng họ, người thân và đồng bào trong thôn, bản xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tích cực lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đóng góp tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới; thường xuyên nâng cao ý thức cách giác, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đấu tranh với các âm mưu gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại thôn bản.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hai hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Trần Khôi |

Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn A Mô R, xã Lìa, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đakrông

Nguyễn Vinh |

Năm học 2020- 2021, toàn huyện Đakrông (Quảng Trị) có 8 trường tiểu học, 7 trường tiểu học và trung học cơ sở với 303 lớp, 5.320 học sinh (HS), trong đó có hơn 4.200 HS tiểu học là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). 

Giữ nghề đan thủ công truyền thống của dân tộc Vân Kiều

Nguyễn Thành Phú |

 Tuy mới thành lập và ra mắt vào đầu tháng 4-2021, song, mô hình 'Tổ đan lát thủ công' của cộng đồng người dân tộc thiểu số Vân Kiều ở khóm Khe Đá và Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang dần khẳng định một hướng đi đúng trong việc giúp người dân nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc mình.

Tỉ lệ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số xuất khẩu lao động còn thấp

Nguyễn Trang |

Dù tích cực thực hiện nhiều giải pháp nhằm triển khai hiệu quả dự án hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, song tại huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), số lượng hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia xuất khẩu lao động còn thấp.