Tân Lập chuyển mình trên Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC)

Nguyễn Đăng Thái |

Tân Lập là một xã kinh tế mới thuộc huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, được thành lập từ tháng 9 năm 1975, với một bộ phận Nhân dân từ các xã Triệu Sơn, Triệu Trung, Triệu Tài, Triệu Thuận của huyện Triệu Phong theo chủ trương di dân tái định cư, đưa một bộ phận nhân dân từ đồng bằng lên miền núi xây dựng miền quê mới, cùng sinh sống với người Vân Kiều của thuộc bản Bù, bản Cồn, bản Vây đã định cư lâu năm.


Với vị trí địa lý được xem như trung tâm của 7 xã, thị trấn dọc Quốc lộ 9 của huyện Hướng Hóa, là địa bàn có tầm quan trọng trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC), nối liền Việt Nam với các nước Lào, Thái Lan, Mianmar qua cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, đây là điều kiện thuận lợi để xã Tân Lập phát triển trên các lĩnh vực.

Với truyền thống 45 năm xây dựng và trưởng thành, hệ thống chính trị ở cơ sở, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc xã Tân Lập luôn có hoài bão, khát khao vươn lên, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nêu cao truyền thống anh hùng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng xã Tân Lập ngày càng giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, ổn định về quốc phòng - an ninh, vững mạnh về hệ thống chính trị. Những kết quả tiêu biểu đó khẳng định sự đi lên vững chắc, góp phần vào quá trình phát triển của huyện Hướng Hoá.

Cầu treo Làng Vây - xã Tân Lập
Cầu treo Làng Vây - xã Tân Lập

45 năm trên miền quê mới, đặc biệt trong giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ, Nhân dân xã Tân Lập đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; cơ cấu các ngành nông - lâm nghiệp, thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp ổn đinh; thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm. Công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng, từ năm 2017 đến nay, xã duy trì vững chắc 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đang từng bước xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân có nhiều tiến bộ. Công tác giảm nghèo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả tốt, là xã có tỷ lệ hộ nghèo thập so với mặt bằng chung toàn huyện, chỉ chiếm 4,82%. Đời của Nhân dân được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Nông dân xã Tân Lập trồng thử nghiệm giống hồ tiêu mới
Nông dân xã Tân Lập trồng thử nghiệm giống hồ tiêu mới

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường và đạt kết quả tích cực. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng có hiệu quả, ý nghĩa thiết thực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều tiến bộ. Những thành tựu quan trọng đó đã tạo ra thế và lực để xã Tân Lập cùng với các xã, thị trấn dọc Đường 9 phát triển lên tầm cao mới.

Đại hội Đảng bộ xã Tân Lập nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội Đảng bộ xã Tân Lập nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bước vào giai đoạn phát triển mới 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Lập đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng không ít khó khăn đan xen. Với quyết tâm chính trị cao, xã Tân Lập đã xác định được hướng đi phù hợp, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất, với các giải pháp cụ thể sau:

1. Quán triệt sâu sắc quan điểm xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội là "phát triển nhanh và bền vững", đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chú trọng phát triển các mô hình kinh tế liên doanh, liên kết, nhân rộng các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, đầu tư thoả đáng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Tiếp tục phát triển sâu rộng phong trào xã hội hoá giáo dục, nâng cao chất lượng mũi nhọn, giữ vững kết quả phổ cập tiểu học, trung học cơ sở và tiến tới phổ cập trung học phổ thông. Chú trọng phát triển văn hoá, xây dựng con người mới có nhân cách, đạo đức và hoài bão, đáp ứng thời kỳ hội nhập và phát triển. Quan tâm bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

3. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn, để mỗi người dân, mỗi gia đình trên quê hương Tân Lập luôn được sống trong niềm vui, hạnh phúc và bình yên. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo cho được sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

4. Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và được thực hiện đồng bộ, có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, dân vận và kiểm tra, giám sát. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Làm tốt công tác cán bộ, coi trọng việc quy hoạch, đào tạo, sử dụng, giao việc cho cán bộ trẻ.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên sẽ thực hiện tốt việc đăng ký, nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác một cách thường xuyên, nền nếp, thiết thực, cụ thể, cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu làm trước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo tính nghiêm minh và công khai.

Phát huy truyền thống 45 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc xã Tân Lập tiếp tục đoàn kết, vững chí một lòng, quyết tâm xây miền quê mới bừng sáng trên miền Tây Quảng Trị.

TAGS

Tiên phong xây dựng nhà máy sản xuất ở vùng... “trắng nguyên liệu”

YMS |

Nhà máy hạt điều Huy Long thuộc Công ty TNHH MTV Lao Bảo Electronic có trụ sở tại cụm Công nghiệp Tây Bắc – Khu Thương mại Lao Bảo (Quảng Trị) là một trong những doanh nghiệp sản xuất hiếm hoi của địa phương.

Triển vọng thu hút đầu tư vào địa bàn Gio Linh

Lê Minh |

Gio Linh được ví như vùng đất “vàng” của những dự án đã và đang triển khai trên địa bàn. Bởi Gio Linh có những tiềm năng, thế mạnh riêng mà ít địa phương nào có được như vị trí thuận lợi về giao thông, quỹ đất rộng lớn, đặc biệt là sự năng động, trách nhiệm cao của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức các cấp cũng như sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư của tỉnh và tăng sức cạnh tranh đầu tư của địa phương.

Trồng ném lấy củ trên đất cát cho thu nhập cao

Phan Việt Toàn |

Những năm gần đây, cùng với các chính sách khuyến khích người dân chuyển đổi sinh kế, phát triển sản xuất, đánh thức tiềm năng những vùng đất cát ven biển, qua quá trình đưa vào sản suất, cho thấy cây ném là một trong những cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao trên những vùng đất này. Cây ném góp phần cải tạo đất cát ven biển, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một diện tích, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều người dân nơi đây.

Người vận động dân làng trồng dưa hấu

Lê Thị Dâu |

Chiều mùa hè, đi giữa cánh đồng dưa hấu trải dài của thôn Lễ Môn, xã Phong Bình, huyện Gio Linh (Quảng Trị), chúng tôi quên đi cái nắng chói chang, bỏng rát, mà thay vào đó là sự mát lành của đất, sự ngọt lịm của dưa vào độ được mùa.