Quảng Trị: Thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

Hoàng Anh |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 1618/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, việc thành lập Ban Chỉ đạo về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhằm chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách về phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (Ảnh minh họa)
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách về phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (Ảnh minh họa)

Ban chỉ đạo có chức năng tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tập trung, thống nhất nhằm giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển Quảng Trị. Đồng thời, ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế, chính sách về phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị, đề xuất phương án giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện các vướng mắc, nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển. Huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban, sử dụng bộ máy của cơ quan mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban theo quy định của pháp luật. Văn phòng cơ quan thường trực được đặt tại Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn gồm: Chánh Văn phòng là Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn, 01 Phó Chánh Văn phòng và các thành viên giúp việc, làm theo chế độ kiêm nhiệm. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng do Phó Trưởng ban thường trực quyết định. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường.     

(Nguồn: Tài nguyên & Môi trường)

TAGS

Hãy khác biệt nếu muốn thu hút khách du lịch nội địa

Hoàng Văn Minh |

Hậu COVID-19, các địa phương không còn nguồn khách nào khác ngoài khách nội địa, và trong "cuộc chiến" thu hút khách nội địa này, địa phương nào có sự khác biệt trong quảng bá, địa phương đó sẽ thắng.

Tổng cục Thống kê: GDP trong 6 tháng thấp nhất một thập kỷ qua

Hạnh Nguyễn |

Bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên toàn cầu đã ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội trong nước, theo đó GDP 6 tháng có mức tăng 1,81%, thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua.

Nắm bắt cơ hội để kích cầu du lịch

Nguyễn Loan |

Theo nhận định sau khi dịch Covid- 19 cơ bản được khống chế tại Việt Nam, ngành du lịch sẽ có cơ hội để bứt phá vì đây là mùa cao điểm của du lịch. Tuy nhiên trước những thay đổi thói quen của người dân, các doanh nghiệp, địa phương và ngành du lịch Quảng Trị cần phải làm gì để biến thách thức này thành lợi thế nhằm thực hiện mục tiêu không chỉ tăng số lượng du khách đến mà còn giữ chân du khách để tăng giá trị của ngành.

Hiệu quả kinh tế cao từ nuôi gà thả vườn

Thanh Lê |

Nuôi gà thả vườn là mô hình được nhiều hội viên phụ nữ trong tỉnh lựa chọn và đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Với nhiều sáng tạo trong cách làm, chị Hoàng Thị Cảnh, Khu phố 2, Phường 4, TP. Đông Hà (Quảng Trị)  trở thành một điển hình về ý chí, nghị lực vươn lên trong phát triển kinh tế, quyết tâm làm giàu trên quê hương.